Gminny Zespół Usług Wspólnych

Wielkosć czcionki A A A

GZOiS

Menu


Strona główna
Nasze placówki
Kontakt
Ogłoszenia i przetargi
O nas
Stypendia
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Nabór pracowników
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
Żłobki i kluby dziecięce
RODO
Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suszec, wprowadzony Uchwałą Nr XXXVII/298/2017 Rady Gminy Suszec z dnia 27 lipca 2017 r. ---> pobierz

Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Suszec z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego ---> pobierz

Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego ---> pobierz

Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego ---> pobierz

 

Aktualności

19-06

DOBRY START


...więcej

19-04

Wykaz szkół na rok szkolny 2018/2019 - licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia w województwie śląskim


...więcej

20-03

Wiosna bez pneumokoków


...więcej

19-03

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Radostowicach


...więcej

29-01

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych – kryteria, terminy, na rok. szk. 2018/2019


...więcej

21046