Gminny Zespół Usług Wspólnych

Wielkosć czcionki A A A

GZOiS

Menu


Strona główna
Nasze placówki
Kontakt
Ogłoszenia i przetargi
O nas
Stypendia
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Nabór pracowników
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu ogłasza przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa produktów spożywczych dla szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych w gminie Suszec w 2018 r."

ogłoszenie ---> pobierz

SIWZ ---> pobierz

Załącznik nr 1 ---> pobierz

Załącznik nr 2 ---> pobierz

Załącznik nr 3 ---> pobierz

Załącznik nr 4 ---> pobierz

Załącznik nr 5 ---> pobierz

Załącznik nr 6.1 ---> pobierz

Załącznik nr 6.2 ---> pobierz

Załącznik nr 6.3 ---> pobierz

Załącznik nr 6.4 ---> pobierz

Załącznik nr 6.5 ---> pobierz

Załącznik nr 6.6 ---> pobierz

Załącznik nr 6.7 ---> pobierz

Załącznik nr 6.8 ---> pobierz

Załącznik nr 6.9 ---> pobierz

Załącznik nr 6.10 ---> pobierz

Załącznik nr 6.11 --> pobierz

Załącznik nr 6.12 ---> pobierz

Załącznik nr 6.13 ---> pobierz

Załącznik nr 6.14 ---> pobierz

Załącznik nr 6.15 ---> pobierz

Załącznik nr 6.16 ---> pobierz

Załącznik nr 6.17 ---> pobierz

Załącznik nr 6.18 ---> pobierz

Załącznik nr 6.19 ---> pobierz

Załącznik nr 6.20 ---> pobierz

Załącznik nr 6.21 ---> pobierz

Załącznik nr 6.22 ---> pobierz

Załącznik nr 6.23 ---> pobierz

Załącznik nr 6.24 ---> pobierz

Załącznik nr 6.25 ---> pobierz

Załącznik nr 6.26 ---> pobierz

Załącznik nr 6.27 ---> pobierz

Załącznik nr 6.28 ---> pobierz

Załącznik nr 6.29 ---> pobierz

Załącznik nr 6.30 ---> pobierz

Załącznik nr 7 ---> pobierz 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ---> pobierz

Informacja z otwarcia ofert ---> pobierz

Ogłoszenie o przetargu pn.: "Dostawa monitorów interaktywnych oraz projektorów wraz z instalacją" do: 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudziczce

- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kryrach

znik nr 6.1.- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mizerowie

- Szkoły Podstawowej  w Radostowicach,

w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Ogłoszenie o przetargu ---> pobierz

Formularz ofertowy - załącznik nr 1a ---> pobierz

Specyfikacja techniczna - załącznik nr 1 ---> pobierz

Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 ---> pobierz

Istotne postanowienia umowy ---> pobierz

 

 

Ogłoszenie o przetargu pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z instalacją"

Ogłoszenie ---> pobierz

Załącznik nr 1 ---> pobierz

Załącznik nr 1a ---> pobierz

Załącznik nr 2 ---> pobierz

Załącznik nr 3 ---> pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ---> pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ---> pobierz

 

Ogłoszenie o przetargu pn.: "Zorganizowanie wycieczki do Słowenii i Włoch dla pracowników i emerytów placówek oświatowych Gminy Suszec".

Ogłoszenie ---> pobierz

Załącznik nr 1 ---> pobierz

Załącznik nr 2 ---> pobierz

Załącznik nr 3 ---> pobierz

Załącznik nr 4 ---> pobierz

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ---> pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suszec, 30.01.2017 r.

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W GMINNYM ZESPOLE USŁUG WSPÓLNYCH W SUSZCU NA 2017 ROK - PO KOREKCIE.

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Jednostka organizacyjna (wnioskujący)

Orientacyjna wartość zamówienia w zł brutto

Termin postepowania

Przewidywany tryb

Rodzaj zamówienia

1.

Dowóz uczniów Gminy Suszec do szkół

GZUW Suszec

220.500,00

IV kwartał

Przetarg nieograniczony

Usługi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suszec, 27.01.2017 r.

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W GMINNYM ZESPOLE USŁUG WSPÓLNYCH W SUSZCU NA 2017 ROK.

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Jednostka organizacyjna (wnioskujący)

Orientacyjna wartość zamówienia w zł brutto

Termin postepowania

Przewidywany tryb

Rodzaj zamówienia

1.

Dowóz uczniów Gminy Suszec do szkół

GZUW Suszec

196.996,91

IV kwartał

Przetarg nieograniczony

Usługi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ----> POBIERZ

 

Ogłoszenie o przetargu pn.: "Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Gminnego Zespołu Usług Wspólnych, Gminnego Ośrodka Sportu oraz szkół i przedszkoli Gminy Suszec w 2017 r."

Ogłoszenie ---> POBIERZ

Formularz ofertowy ---> POBIERZ

Załącznik nr 1 ---> POBIERZ

Załącznik nr 2 ---> POBIERZ

Załącznik nr 3 ---> POBIERZ

Załącznik nr 4 ---> POBIERZ

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym, pn.: "Dowóz uczniów do placówek  oświatowych na terenie Gminy Suszec oraz uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych w okresie od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017r."    POBIERZ

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.12.2016r.- dotyczy postępowania na : "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Suszec oraz uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017r. - POBIERZ

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - POBIERZ

 

 

UWAGA!!! Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - obowiązujący od 09.12.2016r.

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu ogłasza przetarg nieograniczony pn.: "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Suszec oraz uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r."

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6.1

Załącznik nr 6.2

Załącznik nr 6.3

Załącznik nr 6.4

Załącznik nr 6.5

Załącznik nr 6.6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieogranizonym pn.: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Suszec oraz uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.” ---> POBIERZ

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Sportuw w Suszcu ogłasza przetarg nieograniczony, pn.: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Suszec oraz uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.”

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

 

 

Dyrektor Gminnego Zepołu Oświaty i Sportu w Suszcu zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Zorganizowanie wycieczki do Bawarii dla pracowników i  emerytów placówek oświatowych Gminy Suszec oraz członków ich rodzin w terminie 14 – 20 sierpnia 2015 r.”. Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu organizowanego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, zgodnie z Regulaminem udzielania  zamówień publicznych  podprogowych o wartości poniżej 30.000 euro, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr GZOiS/10/2014 Dyrektora GZOiS Suszec z dnia 27 maja 2014 r.

Ogłoszenie o przetargu ---> POBIERZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy ---> POBIERZ

Załącznik nr 2 - wykaz ---> POBIERZ

Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy ---> POBIERZ

Załącznik nr 4 - istotne postanowienia umowy ---> POBIERZ

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu pn.: "Zorganizowanie wycieczki do Bawarii dla pracowników i  emerytów placówek oświatowych Gminy Suszec oraz członków ich rodzin w terminie 14 – 20 sierpnia 2015 r.”. Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu organizowanego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, zgodnie z Regulaminem udzielania  zamówień publicznych  podprogowych o wartości poniżej 30.000 euro, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr GZOiS/10/2014 Dyrektora GZOiS Suszec z dnia 27 maja 2014 r. ---> POBIERZ

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Suszec ow okresie od 02 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. "

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Suszec oraz uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych w okresie od 02 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r."

Przetarg nieograniczony, pn.: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Suszec  w okresie od 02 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załacznik nr 10

Załącznik nr 11

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Przetarg nieograniczony, pn.: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Suszec oraz uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych w okresie od 02 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załacznik nr 8

Załącznik nr 9

Załacznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

 

Przetarg organizowany na zasadach określonych w kodeksie cywilnym pn: Pełnienie funkcji Kierownika Projektu (część I zamówienia) oraz funkcji Koordynatora ds. rozliczeń i monitoringu Projektu (część II zamówienia) w ramach projektu pt.: „Nowe oddziały przedszkola w Suszcu”, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zarządzeniem nr GZOiS/10/2014 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu z dnia 27 maja 2014 r.

Ogłoszenie ---> pobierz

Załączniki -----> pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ----> pobierz 

 

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na zorganizowanie wycieczki do Czarnogóry w dniach od 17.08.2014 r. do 24.08.2014 r.

Ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: "Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla GZOiS Suszec".

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Oferta cenowa

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 1b

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszj oferty w przetargu nieograniczonym pn.:"Wykonywanie usługi przewozu uczniów z terenu Gminy Suszec do OREW w Żorach"   pobierz


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz

 

Przetarg nieograniczony pn.:"Wykonywanie usługi przewozu  uczniów z terenu Gminy Suszec do OREW w Żorach "

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał nr 9

Zał. nr 9a

Zał nr 10

Zał. nr 11

Zał. nr 12

Zał. nr 13

 

Zaproszenie do składania ofert  cenowych na: "Cyklinowanie podłogi Hali Sportowej w Suszcu"

Ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiar

Rysunki graficzne

Wzór "Oferty cenowej"

Wykaz usług

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz

Informacja o unieważnieniu w przetargu nieograniczonym pn. :    Wykonywanie usługi przewozu  uczniów z terenu Gminy Suszec do szkół specjalnych, gimnazjów, szkoły podstawowej, przedszkola publicznego oraz OREW w Żorach w okresie od 02 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. na zadanie nr 5.pobierz

Przetarg nieograniczony pn.:"Wykonywanie usługi przewozu  uczniów z terenu Gminy Suszec do szkół specjalnych, gimnazjów, szkoły podstawowej, przedszkola publicznego oraz OREW w Żorach w okresie od 02 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.”

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4a

Zał.nr 4b

Zał. nr 4c

Zał. nr 4d

Zał. nr 4e

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał nr 9

Zał. nr 9a

Zał nr 10

Zał. nr 11

Zał. nr 12

Zał. nr 13

 

Zaproszenie do składania ofert  cenowych na: "Cyklinowanie podłogi Hali Sportowej w Suszcu"

Ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiar

Rysunki graficzne

Wzór "Oferty cenowej"

Wykaz usług

 

Zaproszenie od składania ofert cenowych na: "Zorganizowanie wycieczki do Rumunii w dniach od 19.08.2013r. do 24.08.2013r"

Ogłoszenie - pobierz

Zaproszenie do składania ofert - pobierz

Opis przedmiotu zamówienia - pobierz

Oferta cenowa - pobierz

Wykaz usług - pobierz

 

 Informacja o wyborze ofert na wykonanie usługi edukacyjnej w ramach projektu "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach

Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Wykonywanie usługi przewozu dzieci z terenu Gminy Suszec do Szkół Specjalnych w Pszczynie i Czechowicach - Dziedzicach, Przedszkola Publicznego w Pszczynie, Gimnazjum Publicznego w Kryrach i Radostowicach, z Suszca – Branicy do Szkoły Podstawowej w Suszcu oraz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Żorach w okresie od 02 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. " Pobierz

Przetarg nieograniczony pn: Pełnienie funkcji Kierownika Projektu (część I zamówienia) oraz funkcji Koordynatora ds. rozliczeń i monitoringu Projektu (część II zamówienia) w ramach projektu pt.: „Nowe oddziały przedszkola w Suszcu”, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami ---> POBIERZ

Zmiana ogłoszenia

Zmiana nie dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a jedynie załącznika nr 2a (§5 pkt 1 b i c) i załącznika 2b (§5 pkt 1 b i c).

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, gdyż nie jest to konieczne (Art. 12a. 1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

zmiana SIWZ ----> POBIERZ

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przetarg nieograniczony pn.: Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i miltimedialny w ramach projektu pt.: "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec", realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania:

SIWZ

Zał. A

Zał. B

Zał. C

Zał. D

Zał. E

Informacja o wyborze ofert na wykonanie usługi edukacyjnej w ramach projektu „Wiem, umiem, potrafię – indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w szkołach podstawowych gminy Suszec.

Informacja o wyborze ofert na wykonanie usługi edukacyjnej w ramach projektu "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zajęcia gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej w Suszcu oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. przetargu nieograniczonego pn:„Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i multimedialny w ramach projektu pt.: „Wiem, umiem, potrafię – indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec”, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie malowania części pomieszczeń Hali Sportowej w Suszcu     -------->>>>    pobierz

Załączniki do zaproszenia:

- oferta cenowa  ------->>>> pobierz

- przedmiar robót  -------->>>>> pobierz

 

 

 

 

Aktualności

30-10

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" edycja 2018


...więcej

19-09

Uchwała antysmogowa dla Śląskiego obowiązuje od 1 września 2017 r.


...więcej

29-08

Zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych


...więcej

17-08

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny


...więcej

08-08

Wyprawka szkolna 2017/2018


...więcej

14717